Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
16746829,41%0,03
2type_keyword:text2461110,73%0,00
3author_keyword:Imprenta Real (Madrid)101824,44%0,00
4dateIssued_keyword:[1700 TO 1799]99774,35%0,00
5dateIssued_keyword:[1600 TO 1699]88533,86%0,00
6dateIssued_keyword:[1800 TO 1899]80753,52%0,00
7type_keyword:image77673,39%0,00
8type:(text)71873,13%0,00
9type_keyword:manuscript69633,04%0,00
10type_keyword:map64012,79%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
229402100,00%0,05
 

©Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia