Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1type_keyword:text17350753.59%0.00
2dateIssued_keyword:[1800 TO 1899]8304725.65%0.00
3subjectbaq_keyword:Epaiketa zibilak6620720.45%0.00
4subjectspa_keyword:Juicios civiles6409219.80%0.00
5author_keyword:Bonaparte, Louis-Lucien (1813-1891)5957818.40%0.00
6dateIssued_keyword:[1700 TO 1799]5894318.21%0.00
7dateIssued_keyword:[1850 TO 1859]5448416.83%0.00
8author_keyword:Uriarte, José Antonio de (1812-1869)5094215.74%0.00
9subjectbaq_keyword:Uriarte, José Antonio de -- Eskutizketa5071915.67%0.00
10subjectspa_keyword:Uriarte, José Antonio de -- Correspondencia4529213.99%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
323745100.00%0.00
 

©Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia