Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1type_keyword:manuscript1387530,81%0,00
2author_keyword:Bonaparte, Louis-Lucien (1813-1891)553012,28%0,00
344729,93%0,57
4subjectbaq_keyword:Nafarroa -- Legeria42799,50%0,00
5subjectbaq_keyword:Euskara -- Dialektoak -- Bizkaia37208,26%0,00
6dateIssued_keyword:[1800 TO 1899]35497,88%0,00
7subjectspa_keyword:Béarn (Francia) -- Legislación31206,93%0,00
8subjectbaq_keyword:Biarno (Frantzia) -- Usarioak eta ohiturak31176,92%0,00
9subjectspa_keyword:Béarn (Francia) -- Usos y costumbres30116,69%0,00
10subjectspa_keyword:Lengua vasca -- Dialectos -- Bizkaia28126,24%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
45029100,00%0,00
 

©Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia